TIMEPLAN VÅREN 2023

Her finner du detaljert timeplan. Ønsker du mer informasjon om kursene, klikk deg videre inn på klasser & kurs. 
Har du spørsmål knyttet opp mot timeplan og de ulike kursene kan du ta direkte kontakt med sportslig leder:
E-post: uniquedanseklubb@gmail.com

Problemer med zoom inn på telefon, trykk på knappen "TIMEPLAN"!


 
PRISER VÅREN 2023