Unique Danseklubb, Nesgata 2, 2004 Lillestrøm - +47 91627675

Kalender Kalender

Det er mange spørsmål om lisenser. Her på denne siden vil du finne all praktisk informasjon om lisensen fra følgende ståsted: klubben, foreldre, utøvere, trenere og dommere

NB! Lisensen for 2020 er gyldig fram til 1.februar 2021.


Dagens lisens løsning og forsikringsavtale er under revidering. Den nye løsningen vil gjelde fra 1.februar. Har du kjøpt konkurranselisens, dommer- og/eller trenerlisens i 2020 trenger du ikke kjøpe ny lisens før den nye løsningen er på plass.
Konkurranselisens  

Alle dansere som deltar i konkurranser i regi av Norges Danseforbund er pålagt å kjøpe en konkurranselisens for det gjeldene året. Dette gjelder fra og med det året danseren fyller 11 år. Dansere under 11 år er fritatt denne lisensen.
Alle barn som er medlem av lag tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) eller som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi er forsikret gjennom Gjensidige barneidrettsforsikring, se forsikringsvilkår u/13 år.

Alle barn fra 11 år og eldre må innløse konkurranselisens.
Konkurranselisens 11-12 år – 100kr - FORSIKRINGSVILKÅR U/13 ÅR

Konkurranselisens 13 år oppover – 300kr - FORSIKRINGSVILKÅR 13 - 80 ÅREngangslisens

Dersom man ikke ønsker å konkurrere hele året, men kun melde seg på enkeltkonkurranser, kan du betale engangslisens for konkurransen. Dette gjøres i registreringsskjemaet for den aktuelle konkurransen. Engangslisens er kun gyldig for den aktuelle konkurransen.

Engangslisens -  75kr pr konkurranse.


Trenerlisens  

Trenerlisens er en frivillig lisens for de som har tatt Danseforbundets trenerutdanning og gir deg blant annet gratis inngang på alle konkurranser i regi av Danseforbundet. Lisensen dekker også en utvidet forsikring som sikrer at treneren blir godt ivaretatt dersom uhellet er ute.

Trenerlisens – 350krDommerlisens

Dommerlisens er kun aktuell for de som har tatt dommerutdanning i forbundet og dømmer nasjonale og internasjonale konkurranser. Lisensen dekker en utvidet forsikring som sikrer at dommeren/treneren blir godt ivaretatt dersom uhellet er ute.

Dommerlisens – 350kr

Dommer og trenerlisens – 500kr (rabatt på kr 200,-)


SKADER


Hvis den skadede var under 13 år da skaden skjedde, og ikke har lisens via Norges Danseforbund,

melder du skaden som barneidrettsskade.


Gå inn på https://www.danseforbundet.no/aktuelt/2020/forsikring for å melde inn en skade.

Er barnet ditt under 18 år så må skademeldingen fylles ut av deg som foresatt.