Rigging kvelden før... 7. November - NM dagen Jack & Jill på kvelden på dansestudioet Kalender