Årsmøte 18. mars 2024

Innkalling til årsmøte i Unique Danseklubb
Sted: Nesgata 2 i Unique sine lokaler


Sakliste:
1. Godkjenne de stemmeberettigede
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden
3. Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen
4. Behandle idrettslagets årsberetning
5. Behandle idrettslagets regnskap for 2023 i revidert stand
6. Behandle innkomne forslag og saker
7. Fastsette medlemskontigent
8. Vedta idrettslagets budsjett for 2024
9. Foreta følgende valg:
a) Styreleder (1 stk) og varamedlem (1 stk) som er til valg 
b) Valgkomitè 2 stk
c) Medlemmer til konkurransekomite

Saker som ønskes å ta opp, sendes til post@uniquedanseklubb.no