STYRET I KLUBBEN

Unique danseklubb er kun drevet av ivrige foreldre og dette er styret som sitter i dag. 

Linda Djupnes - Styreleder
Espen Kristiansen - Nestleder
Anette Døhlen - Styremedlem
Arne Holen - Styremedlem
Lars Grotli - Styremedlem 
Monica Halvorsen - Varamedlem
Kari Ann Hakestad - Varamedlem

Ønsker du å bidra i klubben eller har du noen spørsmål?
Ta kontakt på e-post: post@uniquedanseklubb.no