LISENSER FOR ALLE UTØVERE, TRENERE OG DOMMERE

Konkurranselisens  

Lenke til konkurranselisens 2023https://medlem.deltager.no/dansing/event/konkurranselisens_2023


På denne siden finner du generell informasjon om konkurranselisens i Norges Danseforbund.

Fra og med året du fyller 11 år er alle utøvere som deltar i regionale og nasjonale konkurranser / Battles er pålagt å kjøpe en konkurranselisens for det inneværende året.
Utøvere som er under 11 år året de konkurrerer er fritatt. 

Du kan enten kjøpe en årlig konkurranselisens eller engangskonkurranselisens for de konkurransene du deltar i. 
Årlig konkurranselisens kjøpes nederst på denne siden.
Engangskonkurranselisens innløses i registreringsskjemaet / påmeldingsskjemaet for den aktuelle konkurransen.

Helårs konkurranselisens 11 - 12 år – 100 NOK
Helårs konkurranselisens 13 år oppover – 400 NOK
Engangskonkurranselisens – 85 NOK (Kjøpes i påmeldingen til den gjeldende konkurransen)

Fra sesongen 2023 inngår utvidet forsikring i konkurranselisensen. Les mer om forsikring her: 
https://www.danseforbundet.no/for-ut%c3%b8ver/forsikring-og-skade


Engangslisens 
Dersom man ikke ønsker å konkurrere hele året, men kun melde seg på enkeltkonkurranser, kan du betale engangslisens for konkurransen. Dette gjøres i registreringsskjemaet for den aktuelle konkurransen. Engangslisens er kun gyldig for den aktuelle konkurransen.

Engangslisens -  85kr pr konkurranse.


Trenerlisens  
Trenerlisens er en frivillig lisens for de som har tatt Danseforbundets trenerutdanning og gir deg blant annet gratis inngang på alle konkurranser i regi av Danseforbundet. Lisensen dekker også en utvidet forsikring som sikrer at treneren blir godt ivaretatt dersom uhellet er ute.

Trenerlisens – 350kr 

Dommerlisens 
Dommerlisens er kun aktuell for de som har tatt dommerutdanning i forbundet og dømmer nasjonale og internasjonale konkurranser. Lisensen dekker en utvidet forsikring som sikrer at dommeren/treneren blir godt ivaretatt dersom uhellet er ute.

Dommerlisens – 350kr