LISENSER FOR ALLE UTØVERE, TRENERE OG DOMMERE

Konkurranselisens  
Alle dansere som deltar i konkurranser i regi av Norges Danseforbund er pålagt å kjøpe en konkurranselisens for det gjeldene året. Dette gjelder fra og med det året danseren fyller 11 år. Dansere under 11 år er fritatt denne lisensen. 

Alle barn som er medlem av lag tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) eller som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi er forsikret gjennom Gjensidige barneidrettsforsikring, se forsikringsvilkår u/13 år.

Alle barn fra 11 år og eldre må innløse konkurranselisens. 

Konkurranselisens 11-12 år – 100kr - FORSIKRINGSVILKÅR U/13 ÅR

Konkurranselisens 13 år oppover – 300kr - FORSIKRINGSVILKÅR 13 - 80 ÅR


Engangslisens 
Dersom man ikke ønsker å konkurrere hele året, men kun melde seg på enkeltkonkurranser, kan du betale engangslisens for konkurransen. Dette gjøres i registreringsskjemaet for den aktuelle konkurransen. Engangslisens er kun gyldig for den aktuelle konkurransen.

Engangslisens -  75kr pr konkurranse.


Trenerlisens  
Trenerlisens er en frivillig lisens for de som har tatt Danseforbundets trenerutdanning og gir deg blant annet gratis inngang på alle konkurranser i regi av Danseforbundet. Lisensen dekker også en utvidet forsikring som sikrer at treneren blir godt ivaretatt dersom uhellet er ute.

Trenerlisens – 350kr 


Dommerlisens 
Dommerlisens er kun aktuell for de som har tatt dommerutdanning i forbundet og dømmer nasjonale og internasjonale konkurranser. Lisensen dekker en utvidet forsikring som sikrer at dommeren/treneren blir godt ivaretatt dersom uhellet er ute.

Dommerlisens – 350kr

Dommer og trenerlisens – 500kr (rabatt på kr 200,-)