MILJØ- OG TRIVSELSREGLER

I Unique Danseklubb har vi noen enkle trivsels- og miljøregler som alle må følge. Disse gjelder for både dansere og foreldre. 
Reglene er til for at alle skal trives og ha det hyggelig på treninger og i konkurranser. I klubben er det en forutsetning at alle viser respekt og toleranse for hverandre.

- MILJØMÅL -

Alle skal glede seg til å trene, bli sett, oppleve mestring og ha det gøy på trening!
 
Vi respekterer hverandre
Vi fremsnakker hverandre
Vi er hyggelige og hjelpsomme
Vi har godt humør og glimt i øyet
Vi støtter og backer hverandre opp 
Vi stiller opp på innmarsj
Vi er gode venner
Vi heier på alle

- TRIVSELSREGLER -

Vi møter presis til treninger
Vi benytter garderoben til sko og yttertøy
Vi behandler hverandre med gjensidig respekt
Vi tar ikke med glass eller knusbare gjenstander inn i dansesalene
Vi hører på trenerne og holder fokus
Vi har mobilfri-sone i dansesalene
Vi har også tyggis-frie dansesaler
Vi spiser utenfor dansesalene
Vi rydder opp etter oss
Vi heier!