Klasser og kurs

Barnedans

Barnedans

Dance4fun 1 3-5 år:
Dette kurset er for de aller minste, hvor foreldre har muligheten til å delta sammen med barna. Her danses det blant annet danser som lille petter edderkopp, baby shark og herme disco. 
 
Dance4fun 2 6-8 år: 
Dette kurset passer perfekt for barna som er klare for å gi slipp på foreldre og kun danse sammen med trenerne. Her danses det hode-skulder-kne og tå, Karius og Baktus, disco og freestyle. 

Dancemix 8 - 12 år
Dette er et kurs som er innom flere forskjellige dansegrener. Kurset er ment som et springbrett videre til mer spesialisert kurs på et senere tidspunkt